TERMES I CONDICIONS

 1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

www.elitderm.com és un domini titularitat de FARMACIOLA, SL domiciliada a la C/ LLEVANT CANTONADA DEL MIG – 08503 SANT BARTOMEU DEL GRAU (BARCELONA) C.I.F. B59846253, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 21151, Foli 66, Full B-17574 i correu electrònic  info@elitderm.com

Tret que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb FARMACIOLA, SL, es podran realitzar mitjançant correu ordinari en l’adreça física o mitjançant correu electrònic indicats. La companyia es posarà en contacte amb l’Usuari via correu electrònic, en l’adreça que obri en la seva poder o li sigui facilitada sobre aquest tema.

Els TERMES I CONDICIONS poden ser impreses i emmagatzemades pels Usuaris premut el següent enllaci “TERMES I CONDICIONS”.

 1. ÀMBIT D’ APLICACIÓ. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Els presents Termes estableixen les condicions per a la realització de comandes, el pagament i el lliurament dels productes sol·licitats, així com la gestió de respostes potencials sobre els mateixos.

La realització d’una comanda de compra efectuat per vostè (d’ara endavant “l’Usuari”), a la web www.elitderm.com, implica per la seva banda el coneixement i la plena acceptació dels presents TERMES I CONDICIONS i del nostre AVÍS LEGAL.

L’idioma en el qual es contractarà a través d’aquesta Web és en castellà i català.

 1. LES SEVES DADES I VISITES A AQUESTA WEB

FARMACIOLA, SL és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, amb la finalitat de mantenir una relació comercial. Seran conservades mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessàries, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a FARMACIOLA, SL en C/ LLEVANT CANTONADA DEL MIG – 08503 SANT BARTOMEU DEL GRAU (BARCELONA) o info@elitderm.com. Si ho considera necessari podrà interposar una reclamació en www.agpd.es

Així mateix, quan s’hagi autoritzat prèviament i d’acord amb la normativa vigent, FARMACIOLA, SL sol·licita el consentiment exprés per a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals sobre les novetats dels nostres productes, per correu electrònic o altres mitjans equivalents.

Finalment, podran contactar amb nosaltres a qualsevol moment o revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@elitderm.com.

 1. FUNCIONAMENT DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

Les pàgines d’ aquest lloc web són d’accés públic , lliure i gratuït .

L’Usuari haurà de fer ús de la web de conformitat amb la Llei , els bons costums , la moral i l’ordre públic . Per això, el titular d’aquesta web no pot assumir cap responsabilitat que derivi del mal ús , ús indegut , incorrecte o il·lícit de la web i / o del seu contingut .

Tampoc assumirà cap responsabilitat pels problemes de connexió o virus que puguin sorgir com a conseqüència dels riscos intrínsecs de la connexió i la navegació per Internet .

L’Usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web . L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals , condicions i termes d’ús continguts en ella .

El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre FARMACIOLA, SL i l’Usuari.

FARMACIOLA SL, es reserva el dret a modificar, a qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus Usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

Així mateix, FARMACIOLA SL es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa es compromet a :

 • Usar únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids.
 • No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar i informar les autoritats pertinents.
 • Facilitar- la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta . Així mateix , consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.
 • Fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable enfront de FARMACIOLA SL i a tercers per l’incompliment de l’aquí establert.

Està prohibit que l’Usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol un altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l’Usuari.

Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc, menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

L’Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc web podrà ser modificada a tot moment per l’Usuari. L’Usuari es compromet a notificar a FARMACIOLA, SL de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

FARMACIOLA, SL li informa que durant en el procés de compra s’haurà d’identificar amb el nom d’Usuari i contrasenya. L’Usuari tindrà accés a les seves comandes, factures, seguiment de la comanda, així com la modificació de dades.

Si l’Usuari, no recorda la seva contrasenya, en accedir al perfil premi en “Has perdut la teva contrasenya?“, empleni les dades sol·licitades, i la hi enviarà al seu correu electrònic la nova contrasenya, podent canviar-la a qualsevol moment.

 1. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

La gestió completa de la seva comanda està subjecta a la disponibilitat dels productes sol·licitats de manera que si en el moment de preparar la seva comanda al nostre magatzem no disposem del producte que desitja perquè no hi hagi estoc del mateix o perquè considerem que el producte no està en condicions per a la seva venda, l’informarem d’això i li reemborsarem la quantitat que pel mateix hagués abonat en un termini màxim de set dies des que li informem de que el producte no li pot ser lliurat.

En qualsevol cas li comunicarem qualsevol modificació que es pogués produir en la seva comanda causa de la no disponibilitat d’articles.

 1. LLIURAMENTS

Els terminis de lliurament varien segons el tipus d’enviament:

 • Entre 3 i 5 dies laborables per a enviaments normals. I en el cas de les Illes Canàries (si ho és), de 3 a 6 dies laborables
 • Entre 2 i 3 dies laborables els enviaments estàndard. En el cas de Ceuta i Melilla (Si ho és) el termini és d’entre 3 i 5 dies.
 • I entre 1 i 2 dies laborables l’enviament urgent (Si ho hi ha).

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat lliurada en el moment de signar la recepció del mateix a l’adreça de lliurament convinguda.

 1. TARIFES Y CONDICIONS DE PAGAGENT

El preu dels productes serà el que s’estipuli en cada moment al nostre lloc web . Evidentment , el preu i resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que hi hagi entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que hagués fet prèviament.

Els preus exposats a la web estan indicats en euros, inclouen tant els possibles descomptes com l’IVA aplicable a la data de la comanda, però no inclouen les despeses d’enviament, els quals estan indicats separadament a la web.

El pagament només podrà realitzar-se a través de: transferència bancària directa, en aquest sentit, realitza el teu pagament directament al nostre compte bancari. Per favor utilitza la referència de la comanda com a referència de pagament. La teva comanda no s’enviarà fins que l’import hagi estat rebut en el nostre compte.

Amb targeta de crèdit o dèbit, o bé a través del sistema de pagament segur PayPal. Com a mesura de seguretat s’encriptaran les seves dades abans que es realitzi la transferència d’informació des del seu ordinador al sistema de pagament segur,

FARMACIOLA, SL no rep ni emmagatzema les dades de la seva targeta de dèbit o crèdit ni del seu compte PayPal. Sabrà que la pàgina és segura pel cadenat que es mostra en la part inferior del navegador (o si l’adreça de la pàgina web comença per https). Aquest mètode és l’estàndard reconegut per efectuar transaccions segures.

En fer clic a “Autoritzar Pagament” està confirmant que la targeta bancària és seva. Les targetes bancàries estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

Després de la confirmació de la seva comanda, FARMACIOLA, SL li enviarà un missatge de confirmació comunicant-li que la seva comanda ha estat degudament registrat. La transferència del risc de pèrdua i deterioració dels productes tindrà lloc després del lliurament i recepció dels Productes pel Client.

 1. DRET DE DESISTIMENT

Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini màxim de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar des del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns .

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a FARMACIOLA, SL C/ LLEVANT CANTONADA DEL MIG – 08503 SANT BARTOMEU DEL GRAU (BARCELONA), la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple, una carta enviada per correu postal). Igualment, pot informar del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic info@elitderm.com.

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Model de formulari de desistiment

– A la atenció de:

FARMACIOLA, SL

C/ LLEVANT CANTONADA DEL MIG – 08503 SANT BARTOMEU DEL GRAU (BARCELONA)

info@elitderm.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé / prestació i amb el número de referència (*)

 • Comanda realitzat el (*) /rebuda el (*)
 • Nom del consumidor i Usuari o dels consumidors i Usuaris
 • Domicili del consumidor i Usuari o dels consumidors i Usuaris
 • Signatura del consumidor i Usuari o dels consumidors i Usuaris
 • Data i lloc

(*)Ratlleu el que no escaigui .

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè, inclosos les despeses d’enviament inicials de la seva comanda.

El termini perquè li fem aquesta devolució serà, com a màxim de 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la compra inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

En cas de desistiment haurà de retornar-nos i assumir el cost directe de les despeses generades per la devolució dels productes a:

FARMACIOLA, SL

C/ LLEVANT CANTONADA DEL MIG – 08503 SANT BARTOMEU DEL GRAU (BARCELONA)

FARMACIOLA, SL informa que el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintades després del lliurament.

 1. CANVIS I DEVOLUCIONS

FARMACIOLA, SL no podrà acceptar devolucions dels productes una vegada hagin estat dispensats i lliurats al client, salvo d’aquells productes que hagin estat subministrats per error, no es corresponguin amb la comanda o hagin estat danyats durant el transport. En tots els casos els medicaments retornats aniran destinats a la seva destrucció, a través dels sistemes integrats de gestió de residus existents.

Les següents condicions relacionades amb els canvis i devolucions dels nostres productes no s’apliquen en el cas d’exercici del dret de desistiment. Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda, disposa d’un termini de 30 dies a comptar de la data de lliurament del producte per a procedir al seu canvi o devolució.

Es prendrà com a referència per comptar el termini de trenta dies de la data que consti en l’albarà de lliurament.

La devolució dels imports es realitzarà en un termini màxim de 30 dies des del moment en què es realitzi la devolució de la comanda i en el mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar la compra (targeta bancària) tret que esculli un altre mitjà de pagament diferent.

Si va realitzar el pagament de la seva comanda a través del seu compte PayPal i realitza la devolució en el nostre magatzem , li ingressarem l’import de la mateixa en el seu compte PayPal

 1. EL NOSTRE DRET DE CANVIAR AQUESTES CONDICIONS

FARMACIOLA, SL es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment .

Ara bé, el preu i resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que hi hagi entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques , Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas , els possibles canvis afectaran també a les comandes que hagués fet prèviament .

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola .

La resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar entre l’Usuari i FARMACIOLA, SL per l’ús d’aquest lloc web , se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent .

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.
La resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l’Usuari i PIME per l’ús d’aquest lloc web, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que resultin competents de conformitat amb la legislació vigent.

Així mateix en virtut del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del consell, de 21 de maig de 2013, que facilita la resolució de conflictes que poguessin sorgir del comerç online entre empresa i consumidor, segons l’article 13 del Reglament “Els Estats membres vetllaran per que els comerciants establerts als seus territoris informin als consumidors sobre l’entitat o entitats de resolució alternativa que donin cobertura a dites comerciants”

Per aquest motiu es crea l’organisme ONLINE DISPUTIRESOLUTION que actuarà com a part neutral i interlocutor vàlid entre ambdues parts intentant evitar en gran manera recórrer a els tribunals de justícia.

En conseqüència es posa el servei del consumidor la plataforma online:

resolució de litigis en línea

Pot consultar més informació en l’article 14 apartat 1 del ODR-VO – descargable en format PDF al següent enllaç:

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts . Li preguem ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte o bé remetent correu electrònic a l’adreça info@elitderm.com.